Köpvillkor


Bra Fritidsprodukter AB (Brafab)
NORRA ÖSSJÖ 116
S-312 53 HISHULT
Sverige
Org.nummer: 556427-4099

 

Priser

Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms

 

Leveransvillkor

Fritt Brafabs Lager, Markaryd (DAP frakt tillkommer).

Fraktkostnad beräknas vid varje leveranstillfälle baserat på sändningens volym & vikt.

 

Transportskada

Vid synlig skada på emballaget vid leveranstillfället måste detta anges till vår speditörs chaufför och på fraktsedel/handdator innan försändelsen kvitteras.

För att reklamationen mot transportbolaget ska kunna hanteras korrekt måste det dokumenteras med bild samt emballage.                                     

Force Majeure

Brafab är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, naturkatastrof, beslag,   

valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet

som antingen hindrar eller försvårar Brafabs fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.                                            

 

Garanti

BRAFAB lämnar 1 års generell garanti (från Brafabs försäljning eller butiks försäljning) om inte annat framgår av märkning på artikeln.    Garantin gäller under förutsättning att varan hanteras och används enligt skötselanvisningen.

Garanti gäller ej för skador som uppkommit under transporten. Sådana skador skall omgående anmälas direkt till transportören.

 

Reklamationer

Vid eventuell reklamation skicka ett mail till reklamation@brafab.se med följande info:           

·         Artikelnummer

·         Leveransdatum

·         Fakturanummer

·         Reklamationsorsak

·         Bild som styrker reklamationen

·         BRAFAB godkänner inte reklamationer av produkter som kan åtgärdas med reservdelar.                                                                                                                                         

Många reklamationsärenden kan lösas enkelt genom att Brafab skickar ersättning för skadade eller saknade delar. Reklamerade varor, som samlats ihop under säsongen ska vara godkända av Brafab och returneras senast 1 oktober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Produkten har lagts i kundvagnen