Människorna

Vi letar alltid efter nya sätt att göra utomhuslivet ännu lite bättre, lite mer hållbart, för lite fler människor.

Oavsett var eller hur du bor ska vårt sortiment passa dina förutsättningar och behov. Vi vill göra det möjligt för fler att tillbringa sina bästa stunder utomhus och bidrar på så sätt till ökad livskvalitet och hälsa. Det gör vi genom att erbjuda utemöbler för alla sammanhang och göra det lättare att skapa samlingsplatser i utomhusmiljö för familj och vänner, unga som gamla, kan koppla av, umgås, skratta och skapa minnen tillsammans. 

Mångfald och jämställdhet

Brafabs företagskultur bygger på förtroende och respekt för varandras olikheter och kunskaper. Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på alla nivåer i organisationen, från styrelse och koncernledning till medarbetare. Vi har högt i tak och tror på innovation genom en mångfald av perspektiv, erfarenheter, kulturer, kön och åsikter. Vid rekrytering försöker vi alltid sätta samman det bästa och mest dedikerade teamet. Vi tar avstånd från all form av diskriminering, och tror på att olika berikar.

Leverantörernas ansvar

Vi strävar efter att alla våra utemöbler ska produceras på ett socialt hållbart sätt och vi ställer krav på våra leverantörer genom vår uppförandekod (Code of conduct) Utöver det vi reglerar i vår uppförandekod så arbetar vi också för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för alla människor i leverantörskedjan. Detta är en utmaning eftersom det är komplexa frågor och rör olika länder långt ifrån varandra. 

Hållbarhet på lokal nivå

Vi på Brafab är engagerade i det lokala föreningslivet, och vi fokuserar främst på att stötta barn- och ungdomsverksamheter. Barn och ungdomar är vår framtid, och därför känns det självklart att vi ska stötta till exempel lokala sport- och teaterföreningar.

Hälsosam arbetsplats

Vi vill bidra till ökad hälsa bland Brafabs medarbetare. Vi uppmuntrar alla anställda att leva ett hälsosamt liv, bland annat genom att erbjuda friskvårdsbidrag. Med goda arbetsförhållanden skapar vi ett hållbart arbetsklimat med låg sjukfrånvaro.