Omtanke i allt vi gör

Brafab är ett familjeägt företag som funnits i över 90 år. Vi tror att en av anledningarna till vår framgångsresa genom åren är vårt ledord, omtanke. För oss betyder omtanke inte bara att vi bryr oss om våra medarbetare, leverantörer och kunder, utan även omtanke kring formgivning, materialval och produktion – och hur vi som företag påverkar vår omgivning.  

Vi på Brafab är övertygade om att långsiktiga och hållbara beslut leder oss mot nya affärsmöjligheter som genererar lönsam tillväxt. Vi är medvetna om näringslivets centrala roll för att uppnå både globala och nationella miljömål, och vi tar vårt ansvar och vill vara med och bidra till en bättre framtid.

För oss innebär hållbar utveckling att se till helheten, det vill säga hur de möbler vi producerar och säljer, i sin tur påverkar miljö och människor. Vi arbetar kontinuerligt med hållbarhet i hela värdekedjan, från produktion till konsumtion och det är ett arbete vi ständigt utvecklar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Brafabs hållbarhetsrapport 2022

Här är länk till Brafabs Code of Conduct

Här är länk till Brafabs Hållbarhetspolicy